Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα στο Δήμο Αραδίππου

Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα στο Δήμο Αραδίππου

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Α΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αγίου Φανουρίου και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι μέχρι τον αριθμό 555000 συμπεριλαμβανομένου.
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Β΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αγίου Φανουρίου και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 555001 και μέχρι τον αριθμό 665000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Γ΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αγίου Φανουρίου και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 665001 και μέχρι τον αριθμό 750000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Δ΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αγίου Φανουρίου και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 750001 και μέχρι τον αριθμό 842000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Ε΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αγίου Φανουρίου και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 842001 και μέχρι τον αριθμό 917000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αγίου Φανουρίου και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 9170001 και μέχρι τον αριθμό 963000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Z΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αγίου Φανουρίου και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 963001 και μέχρι τον αριθμό 1035000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Η΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αγίου Φανουρίου και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 1035001 και άνω.

ΕΝΟΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Α΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αποστόλου Λουκά και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι μέχρι τον αριθμό 460000 συμπεριλαμβανομένου.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Β΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αποστόλου Λουκά και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 460001 και μέχρι τον αριθμό 588000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Γ΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αποστόλου Λουκά και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 588001 και μέχρι τον αριθμό 675000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Δ΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αποστόλου Λουκά και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 675001 και μέχρι τον αριθμό 748000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Ε΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αποστόλου Λουκά και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 748001 και μέχρι τον αριθμό 814000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αποστόλου Λουκά και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 814001 και μέχρι τον αριθμό 882000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Ζ΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αποστόλου Λουκά και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 882001 και μέχρι τον αριθμό 947000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Η΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αποστόλου Λουκά και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 947001 και μέχρι τον αριθμό 1011000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ Θ΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Αποστόλου Λουκά και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 1011001 και άνω.

ΕΝΟΡΙΑ ΒΛΑΧΟΣ
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ( ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ε’ – ΑΓΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
ΚΕΝΤΡΟ Α΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Βλάχος και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 730000 συμπεριλαμβανομένου.
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ( ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ε’ – ΑΓΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
ΚΕΝΤΡΟ Β΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Βλάχος και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 730001 και μέχρι τον αριθμό 944000 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ( ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ε’ – ΑΓΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
ΚΕΝΤΡΟ Γ΄ Όλοι οι εκλογείς που εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της Ενορίας Βλάχος και των οποίων οι αριθμοί των δελτίων ταυτοτήτων είναι από τον αριθμό 944001 και άνω.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Accept Read More