Young Cities

«Young Cities»: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 3ος κύκλος του καινοτόμου προγράμματος

Με μια άκρως επιτυχημένη και νεανική εκδήλωση με τίτλο «Pitch Your Ideas», γράφτηκε ο επίλογος του 3ου κύκλου του καινοτόμου προγράμματος «Young Cities – Νεανικές Πόλεις».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου του 2024 με νέους και νέες από τους Δήμους Αραδίππου, Έγκωμης και Λευκωσίας και από τις Κοινότητες Αγρού, Αυγόρου και Καλοπαναγιώτη να παρουσιάζουν τις καινοτόμες ιδέες τους, έχοντας ως απώτερο σκοπό να διαδραματίσουν τον ρόλο του Πρεσβευτή Θετικής Αλλαγής στην τοπική κοινότητά τους.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κυρία Ιωάννα Φιάκκου, απευθύνοντας χαιρετισμό, υπογράμμισε τη σημαντικότητα προγραμμάτων όπως το Young Cities, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού της Αρχής για έμμεση πρόληψη προβληματικών και παθολογικών συμπεριφορών και στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων και ανάπτυξη προστατευτικών παραγόντων και μείωση παραγόντων κινδύνου.

Συγκεκριμένα, η κ. Φιάκκου δήλωσε ότι «το Young Cities είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα για τα κυπριακά δεδομένα και τη σημερινή πραγματικότητα. Η συμμετοχή των νέων ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και επιβεβαίωσε τη θέληση και όρεξή τους για ενεργή συμμετοχή στα τοπικά δρώμενα».

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κύριος Κλεάνθης Κουτσόφτας, ανέφερε ότι «Η εμπειρία μας μέσα από τον 3ο Κύκλο του προγράμματος Young Cities, επιβεβαιώνει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι που συμβάλλουν στην καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες στην Κύπρο και δίνουν την ευκαιρία στη νεολαία να αξιοποιήσει τη μεθοδολογία «Think and Do» η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη ιδεών για την αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε προκλήσεων».

Από την πλευρά του, ο Δρ. Σωτήρης Θεμιστοκλέους, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης στο Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, αναφέρθηκε στη ραγδαία εξέλιξη του προγράμματος Young Cities, τα τρία χρόνια υλοποίησής του, σημειώνοντας πως «Οι νέοι διψούν τόσο για μάθηση όσο και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως είναι η ομαδικότητα και η συνεργασία αλλά και η χρήση νέων τεχνολογιών που προσφέρονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Ο 4ος κύκλος αναμένεται να έχει την ίδια και ίσως και περισσότερη απήχηση αφού οι νέοι της Κύπρου εκτιμούν τέτοιες πρωτοβουλίες όπως είναι το Young Cities».

Μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 250 νέοι και νέες στο πρόγραμμα και έχουν αναπτυχθεί ποικίλες ιδέες όπως θεματικά πάρκα, χώροι πολυμέσων και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις. Οι δήμοι Αγλαντζιάς, Δερύνειας και Αθηένου συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο (2020-2021) ενώ οι κοινότητες Ευρύχου, Άγιος Θεόδωρος και Πάχνας συμμετείχαν στον δεύτερο κύκλο (2021-2022).

Το πρόγραμμα Young Cities υλοποιείται από τους ανάδοχους φορείς Center for Social Innovation (CSI) και Research and Education of Social Empowerment and Transformation (RESET).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στον πιο κάτω σύνδεσμο https://youngcities.org/

Έρχεται Κέντρο Απασχόλησης των Νέων στην Αραδίππου

Ο Νίκος Κάρουλλας, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αραδίππου, εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της Αραδίππου, άκρως ικανοποιημένος τόσο από τη συμμετοχή των νέων στον 3ο κύκλο του καινοτόμο προγράμματος, τόσο από τα αποτελέσματα του.

«Ήταν ένας κύκλος από μαθήματα και διαλέξεις που παρακολούθησαν οι νέοι, συμπεριλαμβανομένου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας που διήρκησε περίπου τρεις μήνες. Οι διαλέξεις μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγαμε την ιδέα που είχε περισσότερο ανάγκη ο Δήμος να υλοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή της ιδέας που θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε μέσα από μια σειρά ενεργειών, όπως δημοσκοπήσεων και ερωτηματολογίων και αφορά στη δημιουργία ενός Κέντρου Απασχόλησης των Νέων της Αραδίππου.

Ο χώρος για τη δημιουργία του Κέντρου έχει ήδη εξευρεθεί, ενώ αυτό θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για άτομα που θέλουν να διαβάσουν ή να πραγματοποιήσουν μια μικρή συνεδρίαση ή και παρουσίαση σε αυτόν. Μάλιστα, ο χώρος θα είναι ειδικά διαμορφωμένος για να μπορεί να δεχθεί νέους επαγγελματίες, δίνοντας τους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εκεί συναντήσεις με πιθανούς πελάτες και όχι μόνο. Στο Κέντρο θα υπάρχει τόσο γραφειακός εξοπλισμός, όσο οθόνες, κεντρική τηλεόραση για παρουσιάσεις και άλλα πολλά που θα φανούν χρήσιμα στους νέους της Αραδίππου. Το κόστος δημιουργίας του Κέντρου αναμένεται να ανέλθει περίπου στις 25,000 ευρώ, ενώ το ποσό αυτό θα δοθεί από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Λίγα λόγια για το Young Cities

Το Young Cities είναι μια καινοτόμα και άκρως συμμετοχική πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που θέτει στο επίκεντρό της την ενδυνάμωση και δημιουργική εμπλοκή των νέων στην αντιμετώπιση προκλήσεων στην τοπική τους κοινότητα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία «Νεανικών Πόλεων» μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή προτάσεων με προοπτική για θετική επιρροή στην κοινότητα, συμβάλλοντας στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την ενεργοποίηση της νεολαίας και των δημοτών.

Μέσα από τις 9 εβδομάδες μαθημάτων οι νέοι καλλιέργησαν σύγχρονες δεξιότητες όπως είναι η ομαδικότητα, η ανάπτυξη ιδεών, η συνεργασία, η διαχείριση έργου και χρόνου και η ψηφιακή αναζήτηση σε συνδυασμό με την κριτική σκέψη. Ακόμη, μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι νέοι ανέπτυξαν την κουλτούρα της ενεργού πολιτότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 14-35 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διέπεται από τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019. Η Αρχή είναι αρμόδια για την αδειοδότηση, ρύθμιση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται εντός της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, η Αρχή έχει την αρμοδιότητα για συνεργασία και συζήτηση με αρμόδιους φορείς, κρατικές υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς για θέματα που εμπίπτουν στον τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα. Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα www.nba.gov.cy.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Accept Read More