Θέση εποχιακής απασχόλησης στο Τμήμα Πολιτικών Γάμων στο Δήμο Αραδίππου

Ο Οργανισμός δέχεται αιτήσεις για την εποχιακή απασχόληση ενός ατόμου στο Τμήμα Πολιτικών Γάμων για περίοδο έξι μηνών από Νοέμβριο 2023 μέχρι Απρίλιο 2024. Ο μικτός μηνιαίος μισθός της θέσης είναι €1122,98 και το ωράριο εργασίας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.30πμ – 3.00μμ.

Καθήκοντα

1. Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα οπουδήποτε στη δημοτική υπηρεσία.

2. Δακτυλογραφεί ή / και στενογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

3. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή / και βιβλιοθήκης, μητρώου περιουσιακών στοιχείων καθώς και διάφορων άλλων μητρώων.

4. Βοηθά ή και διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία.

5. Βοηθά ή / και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Δήμου που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης.

6. Βοηθά ή / και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας σχετικά με την τέλεση πολιτικών γάμων, πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

7. Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Προσόντα:

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια.

Έντυπα Αιτήσεων και πληροφορίες

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τη Γραμματεία του Δήμου Αραδίππου, οδός Σταδίου 8, 7103 Αραδίππου, τηλ. 24524601, 24524606, ή από την ιστοσελίδα www.aradippou.org.cy.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 20/10/2023 και ώρα 14:00, οι οποίες πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Δήμου Αραδίππου στον 3ο όροφο ή να σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο municipality@aradippou.org.cy.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Accept Read More