Ολοκληρωμένης Διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων στον Δήμο Αραδίππου και στις Κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση δημοτικών στερεών αποβλήτων στον Δήμο Αραδίππου και στις Κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων

Την Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Οίκημα του Ιστορικού και Λαογραφικού Αρχείου Δήμου Αραδίππου, συνέντευξη τύπου στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος, του Δημάρχου Αραδίππου κ. Ευάγγελου Ευαγγελίδη, της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Δρ. Μαρίας Παναγιώτου, για παρουσίαση της “Ολοκληρωμένης Διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων – Πρότυπη εφαρμογή στον Δήμο Αραδίππου και στις Κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων στο πλαίσιο του Έργου LIFE IP CYzero WASTE”. Την συνέντευξη τύπου χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Αραδίππου και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου παρουσιάστηκε από την Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μαρία Λοϊζίδου, το Ολοκληρωμένο Έργο του Προγράμματος LIFE, LIFE IP CYzero WASTE. Το Ολοκληρωμένο Έργο “Έξυπνη Παρακολούθηση και Αποτελεσματική Μείωση Αποβλήτων στην Κύπρο”, με Συντονιστή το Τμήμα Περιβάλλοντος, φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028 και στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Αποβλήτων 2023-2029. Παρουσιάστηκε επίσης, η Πρότυπη εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αραδίππου, της Κοινότητας Κελλιών και της Κοινότητας Τρούλλων.

Στα πλαίσια αυτά σημειώθηκε η σημασία του πιλοτικού προγράμματος αφού ολοκληρωμένα θα συμβάλει μέσα από τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί στην εφαρμογή της χωριστής συλλογής και του Πληρώνω Όσο Πετώ σε παγκύπριο επίπεδο.

Η δράση θα έχει ποικίλα οφέλη λόγω:

• Υψηλής καθαρότητας ανακυκλώσιμων υλικών λόγω της χωριστής διαλογής στην πηγή
• Μεγαλύτερης ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών
• Μείωσης του κόστους μεταφοράς των αποβλήτων προς την ΟΕΔΑ Κόσιης
• Παραγωγής λιπάσματος υψηλής προστιθέμενης αξίας
• Μείωσης του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων στην ΟΕΔΑ • Μείωσης αποβλήτων που καταλήγουν να αποτίθενται στην ΟΕΔΑ Κόσιης
• Οικονομικού οφέλους.

Το Έργο LIFE IP CYzero WASTE συντονίζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος με Επιστημονικό Συντονιστή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς Εταίρους, στοχεύοντας στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που θα υποστηρίξουν, θα ενισχύσουν και θα μεγιστοποιήσουν την εφαρμογή της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή των ρευμάτων αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη χωριστή διαλογή στην πηγή και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτροπή των αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής στην Κύπρο.

Συμπερασματικά τονίστηκε από όλους τους ομιλητές, η σημασία της προσπάθειας που γίνεται μέσα από το Πιλοτικό Πρόγραμμα του Δήμου Αραδίππου και τη συμβολή του, στην αλλαγή της διαχείρισης αποβλήτων για την προώθηση της ανακύκλωσης επαναχρησιμοποίησης και μείωσης τους.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Accept Read More