αιγοπροβατοτροφίας

Διεκπεραιώθηκε η καταβολή της Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει ότι έχει διεκπεραιώσει την καταβολή της Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, συνολικού ύψους €5 εκ. σε περίπου 1.850 δικαιούχους. Η εν λόγω ενίσχυση καταβλήθηκε, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο τομέας της κτηνοτροφίας στην Κύπρο, από την υπέρμετρα υψηλή τιμή που καταγράφουν οι ζωοτροφές και από τη σημαντική αύξηση στο κόστος ενέργειας.

Στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, πολύ σύντομα θα καταβληθούν ενισχύσεις στον τομέα της αγελαδοτροφίας, συνολικού ύψους €1.2 εκ. σε περίπου 350 δικαιούχους.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταβολή, επίσης κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, έκτακτης κρατικής βοήθειας για στήριξη του τομέα της κτηνοτροφίας, λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Η στήριξη συνολικού ύψους €5.7 εκ. αφορά τους τομείς της χοιροτροφίας (€2.7 εκ.), της πτηνοτροφίας (€1.3 εκ.), της αγελαδοτροφίας (€1.7 εκ.) και της κονικλοτροφίας (€25.000). Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους €1.2 εκ. και σχετικές πληρωμές διενεργούνται καθημερινά σύμφωνα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από πλευράς των δικαιούχων.

Τονίζεται ότι οι πιο πάνω ενισχύσεις καταβάλλονται από εθνικούς πόρους και στοχεύουν στη στήριξη ειδικότερα της γεωργοκτηνοτροφίας και ευρύτερα του πρωτογενούς τομέα της κυπριακής οικονομίας που δοκιμάζεται, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο τομέα.

Θα ήταν παράλειψη η μη μνεία στην υπέρμετρη προσπάθεια του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών αλλά και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να δρομολογηθούν οι εν λόγω ενισχύσεις προς τους κτηνοτρόφους, όπως επιτάσσει η αναγκαιότητα των καιρών, το συντομότερο δυνατόν. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την έγκριση και διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων, τα λεφτά διοχετεύτηκαν στους δικαιούχους τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Accept Read More